Ieder mens is uniek.

Daarom verschillen wij van elkaar.
Deze verschillen van mensen kunnen via synergie leiden tot prestaties die het individu ver te boven gaan.
Echter deze verschillen kunnen ook oorzaak zijn van bittere tegenstellingen die mens en maatschappij veel schade berokkenen.

Om schade of verdere beschadiging te voorkomen is mediation een vaardigheid die tot doel heeft om de verschillen van mensen zichtbaar te maken en te herkennen.
De techniek van mediation is er op gericht om mensen aan te sporen vanuit hun eigenheid naar vruchtbare oplossingen te zoeken om de verschillen waar zij tegen op gelopen zijn op te lossen.

Door mediation hebben mensen de gelegenheid om zelf hun verantwoordelijkheid voor conflicten op zich te nemen.
Daarmee kan voorkomen worden dat een instantie of een derde een eenzijdig oordeel velt over hun geschil, waar één of beide partijen zich niet in kunnen vinden.

Bob van der Ploeg, NMI-mediator, heeft zich gespecialiseerd in de vaardigheden van het mediation proces en biedt u zijn diensten aan. Vanuit zijn achtergrond is hij betrokken en ervaren op het gebied van arbeidsgeschillen.

Bied ieder mens zijn of haar ontwikkeling.

Graag zal ik u assisteren om dit gegeven te integreren in uw personeelsbeleid.
Als erkend adviseur van Investors in People wil ik met u de stappen zetten om al het potentieel van uw medewerkers in uw organisatie tot recht te laten komen. Dit kunnen wij zichtbaar maken middels het gewaardeerde keurmerk voor strategisch personeelsbeleid van Investors in People.

Wilt u meer weten dan informeer ik u graag.

 
R. van der Ploeg
Joh. Poststraat 3
1964 BH Heemskerk

Tel: 0251-234823
Fax: 0251-238162
e-mail: info@ploegcon.nl

K.v.K. Amsterdam 34071752